ALGEMENE INFORMATIE


Aansprakelijkheid
Tussendoortje en verjaardag
Ongevallen op school 
Schoolongevallenverzekering
Verhuizen van leerlingen

 

Aansprakelijkheid

In principe kan de school niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of beschadiging van eigendom­men van kinderen, ook al gebeurt dit onder schooltijd. Neem in voorkomende gevallen contact op met de leerkracht.
In het begin van het schooljaar wordt bekeken welke kinderen met de fiets mogen komen. 
Stalling gebeurt op eigen risico.


Tussendoortje en verjaardag

Tijdens de ochtendpauze mogen de kinderen hun meegebrachte fruit/ melk/ choco­mel/ etc. opeten of drinken. Echter geen chips, snoep, limonade, etc. 
Voor de leerkrachten van de onder­bouw is het prettig als het fruit 'hapklaar' wordt meegegeven.
Als een kind jarig is mag het uiteraard z'n klasgenootjes trakteren op het eind van de ochtend of middag. U bent vrij in de keuze van de traktatie. 
Wilt u dit schooljaar de uitnodigingen voor een verjaardagsfeestje niet meer via de school (leerkracht) laten lopen; dit is niet zo leuk voor de kinde­ren die niet of nooit worden ge­vraagd.
De kinderen van groep 1 t/m 4 mogen op school alleen een wensje maken voor de verjaardag van papa, mama, opa en oma. Graag deze data ruim van te voren mededelen s.v.p.

Ongevallen op school 

Lichte verwondingen kunnen op school behandeld worden. Mocht het nodig zijn dat er een arts geraadpleegd moet worden, dan nemen wij eerst contact met u op.


Schoolongevallenverzekering

Het schoolbestuur heeft voor alle leerlingen en hulpouders (vrijwilligers) die de school bezoeken, alsmede voor het personeel dat hier werkzaam is, een schoolongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering geldt tijdens de schooluren en evenementen in schoolverband, alsmede gedurende het rechtstreeks gaan van huis naar school en omgekeerd. 
 
De verzekerde bedragen zijn vermeld in de polisvoorwaarden die op school zijn in te zien. Deze verzekering kent geen eigen risico.
In geval van mogelijke schade dient u zich altijd te wenden tot de directie van de school. 

Verhuizen van leerlingen

Indien u in de loop van het jaar gaat verhuizen, verstrekken wij de nieuwe school informatie over de methodes die op Mariadonk gebruikt worden en geven wij informatie over de vorderingen die uw kind heeft gemaakt.