SCHOOLKALENDER


Ieder schooljaar geeft Mariadonk aan het begin van het schooljaar een schoolkalender uit. Hierop kunnen ouders de planning zien van activiteiten, vakanties, studiedagen etc. De planning voor het nieuwe schooljaar is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de andere basisscholen van de Borgesiusstichting die deel uitmaken van hetzelfde cluster: de Bukehof, de Schittering, De Klinkert, 't Bossche Hart.
In onderstaande tabel kunt u de gewenste maand kiezen.
 
2017 2018
 augustus     januari 
 september  februari
 oktober  maart
 november  april
december  mei 
  juni
  juli
   augustus


De schoolkalender 2017-2018 is een grafisch product van Lips Productions.