SCHOOLTIJDEN


De kinderen op Mariadonk gaan middels een continurooster naar school.
Dit betekent dat alle kinderen de gehele dag op school blijven en tussen de middag met elkaar op school eten.

In schooljaar 2020-2021 is een ouderraadpleging gehouden onder ouders om het continurooster wat gold tijdens de Coronacrisis om te zetten in definitieve schooltijden, 98% van de respondenten stemde positief.

De schooltijden op Mariadonk zijn:
 
Groep 1
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
08.30 - 14.30 08.30 - 14.30 08.30 - 12.30 08.30 - 14.30 08.30 - 12.00
 
Groep 2 t/m 8
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
08.30 - 14.30 08.30 - 14.30 08.30 - 12.30 08.30 - 14.30 08.30 - 14.30
 
Vanaf 08.15 uur gaan de poorten open en is er toezicht op het plein.

Alle groepen kennen een inloop. Kinderen gaan bij aankomst op het plein direct naar hun eigen klas waar voor hen een startactiviteit klaar ligt. Er is tijdens de inloop ook toezicht aanwezig in de groepen. 

De kinderen van groep 1 en 2 mogen tijdens de inloop onder begeleiding van hun ouders naar binnen worden gebracht. We stimuleren daarbij zoveel mogelijk zelfstandigheid van de kinderen bij het binnenkomen en ophangen van hun jassen en tassen. Kinderen worden in de gang en/of klas opgevangen door de eigen leerkracht.
De kinderen van groep 3 t/m 8 gaan zelfstandig naar binnen.

Om 8.30u starten de lessen en gaan de deuren dicht.
Daarna kunt u alleen via de hoofdingang naar binnen komen, zodat het leerproces niet gestoord wordt.

Tussen de middag eten alle kinderen op school en spelen zij buiten, hiervoor wordt ruim voldoende tijd geboden.

Na schooltijd komen de kinderen onder begeleiding van de leerkracht naar buiten. 
U kunt op het schoolplein op uw kind wachten.