VAKANTIES EN VRIJE DAGEN


Uw kind krijgt per jaar twaalf weken vakantie, verspreid over het jaar. De meeste vakantieperiodes zijn door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) vastgesteld. De scholen voor basis- en voortgezet onderwijs zijn verplicht zich aan deze data te houden. Voor de overige vakanties geeft het ministerie alleen adviesdata. Scholen zijn niet verplicht deze adviesdata te volgen. Samen met scholen uit de regio worden hierover afspraken gemaakt.
Om de vakantiedrukte te spreiden, is er een vakantiespreiding ingesteld in regio's. Mariadonk valt onder regio Zuid. 


Ieder schooljaar ontvangt elk gezin een schoolkalender. In de schoolkalender staan alle vakanties, vrije dagen en activiteiten vermeld. De schoolkalender is ook digitaal via onze website te raadplegen.
Hieronder vindt u een overzicht van de vakanties, vrije dagen en studiedagen die van toepassing zijn op Mariadonk.
 
Schoolvakanties 2021-2022
 
Vakantie  Periode 
 Herfstvakantie  25 t/m 29 oktober 2021
 Kerstvakantie  27 december 2021 t/m 7 januari 2022
 Carnavalsvakantie  28 februari t/m 4 maart 2022
 Meivakantie  25 april t/m 6 mei 2022
 Zomervakantie  25 juli t/m 2 september 2022
  
Vrije dagen 2021-2022
 
Vrij  Periode 
Borgesiusdag, studiedag  Vrijdag 19 november 2021
Studiedag team Maandag 6 december 2021
Studiedag team Vrijdag 24 december 2021  
Studiedag team Vrijdag 25 maart 2022
Studiedag team Vrijdag 15 april 2022 -> Goede Vrijdag
2e Paasdag Maandag 18 april 2022
Hemelvaartsdag Donderdag 26 mei 2022
Brugdag Vrijdag 27 mei 2022
2e Pinksterdag Maandag 6 juni 2022
Vrije middag Vrijdagmiddag 22 juli -> Zomervakantie