VAKANTIES EN VRIJE DAGEN


Uw kind krijgt per jaar twaalf weken vakantie, verspreid over het jaar. De meeste vakantieperiodes zijn door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) vastgesteld. De scholen voor basis- en voortgezet onderwijs zijn verplicht zich aan deze data te houden. Voor de overige vakanties geeft het ministerie alleen adviesdata. Scholen zijn niet verplicht deze adviesdata te volgen. Samen met scholen uit de regio worden hierover afspraken gemaakt.
Om de vakantiedrukte te spreiden, is er een vakantiespreiding ingesteld in regio's. Mariadonk valt onder regio Zuid. 


Ieder schooljaar ontvangt elk gezin een schoolkalender. In de schoolkalender staan alle vakanties, vrije dagen en activiteiten vermeld. De schoolkalender is ook digitaal via onze website te raadplegen.
Hieronder vindt u een overzicht van de vakanties, vrije dagen en studiedagen die van toepassing zijn op Mariadonk.
 
Schoolvakanties 2018-2019
 
Vakantie  Periode 
 Herfstvakantie  13 t/m 21 oktober 2018
 Kerstvakantie  22 december 2018 t/m 6 januari 2019
 Carnavalsvakantie  2 maart t/m 10 maart 2019
 Meivakantie  20 april t/m 5 mei 2019
 Zomervakantie  6 juli t/m 18 augustus 2019
 
Schoolvakanties 2019-2020
 
Vakantie  Periode 
 Herfstvakantie  12 t/m 20 oktober 2019
 Kerstvakantie  21 december 2019 t/m 5 januari 2020
 Carnavalsvakantie  22 februari t/m 1 maart 2020
 Meivakantie  18 april t/m 3 mei 2020
 Zomervakantie  11 juli t/m 23 augustus 2020

Vrije dagen 2018-2019
 
Vrij  Periode 
Borgesiusdag   12 oktober 2018
Studiedag team  6 december 2018
Studiedag team  7 december 2018
Kerst  21 december 2018
Studiemiddag team  15 februari 2019
Studiedag team  25 maart 2019
Goede Vrijdag  19 april 2019
 Hemelvaart          30 en 31 mei 2019
2e Pinksterdag      10 juni 2019
Studiemiddag team  21 juni 2019