MISSIE EN VISIE

Onderwijs bereidt kinderen voor op deelname aan een snel veranderende en nog onbekende toekomst.  Basisschool Mariadonk is een school waar de kinderen met plezier naar toe gaan, waar ieder kind welkom is.  Op onze school wordt ‘lekker in je vel zitten’ net zo belangrijk gevonden als optimale leerresultaten, die per kind kunnen verschillen en waarmee in het onderwijs rekening wordt gehouden. 

Visie

In onze samenleving leren mensen een leven lang. Wij bereiden kinderen daar op Mariadonk op voor. Basisvaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen zijn daarbij van primair belang, maar ook zelfstandig leren en zelf keuzes maken.

Kinderen moeten zich op onze school veilig, geborgen en gewaardeerd voelen. We erkennen en waarderen individuele verschillen tussen kinderen door het onderwijsaanbod af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de kinderen. Kinderen leren naast kennis, communicatieve en sociale vaardigheden. We voeden kinderen op tot zelfstandige, weerbare mensen die verantwoordelijkheid kunnen dragen, respect hebben voor anderen en creatief omgaan met hun mogelijkheden.

De samenwerking en communicatie met de ouders vinden we daarbij erg belangrijk.
We voelen ons samen met de ouders verantwoordelijk voor het welbevinden en de ontwikkeling van het kind.

Kernwaarden

Mariadonk is een gemeenschap van mensen, groot en klein. Iedereen komt de school binnen met zijn of haar talenten. Ieder mens is uniek en mag zich binnen zijn of haar mogelijkheden zo goed mogelijk ontwikkelen. Dit kan alleen wanneer er binnen de school als gemeenschap een gevoel van veiligheidrespect en verantwoordelijkheid is voor elkaar. Dan is optimale persoonsvorming mogelijk.

Logo