BIBLIOTHEEK


Lezen is een onmisbare vaardigheid in onze samenleving. Thuis en op school voorgelezen worden is van groot belang voor de taalontwikkeling van (jonge) kinderen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een kind dat graag en goed leest en zijn of haar weg weet in de media meer kansen heeft op de arbeidsmarkt later. Bovendien is een lezend kind taalvaardiger. Een kind dat een kwartier per dag leest of wordt voorgelezen leert maar liefst 1000 nieuwe woorden in een jaar. Als kinderen alleen technisch en begrijpend leren lezen op school en niet in de gelegenheid zijn om vrij te lezen, zijn dat gemiddeld 600 nieuwe woorden. Daarom stimuleren wij kinderen ook thuis te lezen.

Het adres van de bibliotheek is:
Binnentuin 3
4715 RW  Rucphen
0165-341789

Openingstijden

Maandag      10.00 - 17.00 uur (van 10.00 - 14.00 uur alleen zelfbediening) 
Dinsdag 10.00 - 17.00 uur (van 10.00 - 14.00 uur alleen zelfbediening)
Woensdag     10.00 - 20.00 uur (van 10.00 - 14.00 uur alleen zelfbediening)
Vrijdag  14.00 - 17.00 uur   

Meer informatie vindt u hier.

Schoolbibliotheek

Sinds 1 januari 2018 is het servicepunt van bibliotheek VANnU gewijzigd naar een schoolbibliotheek. Dat betekent:
  • Een collectie jeugdboeken voor kinderen van groep 1 t/m 8 is aanwezig op school
  • Alle kinderen kunnen lenen in deze schoolbibliotheek
  • Ze hebben hier geen pasje voor nodig
  • Er komen nog steeds regelmatig nieuwe boeken in de collectie op school
  • Vrijwilligers van school beheren de schoolbibliotheek
  • Iedere woensdagochtend kunnen kinderen van school terecht in de schoolbibliotheek
De schoolbibliotheken zijn niet zo heel groot, maar daarnaast kunt u altijd gebruik blijven maken van de bibliotheek in Rucphen. Daar is een heel grote jeugdcollectie aanwezig. Kinderen kunnen gratis lid worden van de grote bibliotheek. Daar hebben ze een pasje voor nodig en daar zijn verder geen kosten aan verbonden.