PROTOCOL HOOFDLUIS


Hoofdluis komt regelmatig voor op een basisschool, peuterspeelzaal of kinderopvang. Als een kind hoofdluis heeft, is het belangrijk om goed te kammen, met een kam met metalen tanden. Een bestrijdingsmiddel mág u gebruiken, maar het moet niet. Veel hoofdluizen zijn namelijk al resistent tegen de middelen en dan helpt het niet. Kammen is en blijft het allerbelangrijkste!

Lees hier het protocol hoofdluis.