AANMELDEN NIEUWE LEERLING

Uw kind wordt 4 jaar. Dit betekent dat uw zoon of dochter naar school mag. Spannend! Voor het eerst naar school, de basisschool. Een hele gebeurtenis voor u, maar voornamelijk een grote en bepalende stap voor uw kind. Een nieuwe fase in het nog jonge leven van uw kind breekt aan.

U kunt kennismaken met onze school door een afspraak te maken met de directeur om samen met uw kind te komen kijken. Tijdens dit gesprek willen wij u informeren en eventuele vragen beantwoorden. Ook laten we dan graag onze school aan u zien. Liefst doen wij dit als u de kinderen aan het werk kunt zien. Op deze manier krijgt u een duidelijk beeld van de school en onze werkwijze. Vanzelfsprekend is uw kind hierbij ook van harte welkom.

U kunt op school bij het kantoor van de directie of bij de voor u bekende kinderopvangpartners Kober en SKM een inschrijfmap halen met hierin informatie over het aanmelden en het inschrijven van uw kind op Mariadonk
. Het inschrijfformulier kunt u inleveren na het kennismakingsgesprek. Nadat u het ingevulde aanmeldformulier bij de directeur heeft ingeleverd ontvangt u binnen zes weken een bevestiging.

Wennen op school

Voor het eerst naar school gaan is een grote stap voor kinderen, maar ook voor hun ouders. Daarom is er een wenperiode. Na aanmelding van uw kind, wordt u ongeveer zes weken vóór zijn/haar vierde verjaardag gebeld door de toekomstige leerkracht. Er worden dan afspraken gemaakt voor uw kind om een aantal dagdelen te komen wennen.  Deze momenten vinden plaats in de twee weken voorafgaand aan de 4e verjaardag van uw kind, in totaal is er de mogelijkheid om maximaal 10 dagdelen te komen wennen. Vanaf zijn/haar 4e verjaardag is uw kind hele dagen welkom op school. In de weken voor de Kerst- of zomervakantie beginnen er geen nieuwe leerlingen, zij starten na de vakantie op school. Uit ervaring weten wij dat veel kleuters in de eerste periode nog behoefte hebben aan een middagje uitrusten. U kunt met de leerkracht afstemmen of uw kind meteen volledige dagen naar school gaat of mogelijk nog een paar keer thuis "uitrust".