LEERPLICHT, VERLOF EN ZIEKTE

Leerplicht en schoolverzuim

Voor onze school volgen we de Nederlandse leerplichtwet. Dat betekent dat leerlingen vanaf vijf jaar volledig leerplichtig zijn en de school niet meer mogen verzuimen. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om verlof aan te vragen. Verlof kan alleen worden toegestaan:
  • wanneer een gezin door het werk van (een van) de ouders alleen op vakantie kan buiten de vastgestelde schoolvakantie en er in dat jaar geen andere vakantie met het gezin mogelijk is;
  • bij een huwelijk, jubileum of begrafenis van naaste familie;
  • voor dokters- of tandartsbezoek;
  • in geval van een medische of sociale indicatie.

Verlofaanvraag

U kunt verlof voor uw kind aanvragen door een verlofaanvraag in te vullen. Dit kunt doen door hier te klikken. Zodra uw aanvraag is goedgekeurd ontvangt u hiervan schriftelijk een bevestiging. In sommige situaties is instemming van de leerplichtambtenaar noodzakelijk.

Ziek melden

Indien uw kind ziek is, ontvangen we graag voor schooltijd bericht. Het heeft de voorkeur ziekmeldingen digitaal door te geven via de Ouderportaal. Telefonisch een kind ziek melden kan tussen 8.15u en 8.30u.

Kind ziek op school

Wanneer uw kind op school ziek wordt en wij het raadzaam vinden het naar huis te laten gaan, nemen wij eerst contact met u op. Kunnen wij niemand bereiken, dan moet het kind tot het einde van de schooltijd op school blijven.
Mocht u niet altijd onder schooltijd te bereiken zijn, geeft u dan in het begin van het schooljaar aan de leerkracht een contactadres op.