SCHOOLKALENDER


Aan het begin van ieder schooljaar geeft Mariadonk een schoolkalender uit voor alle oudste kinderen van het gezin. Hierop kunnen ouders de planning zien van activiteiten, vakanties, studiedagen etc. De planning voor het nieuwe schooljaar is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de andere basisscholen van de Borgesiusstichting die deel uitmaken van hetzelfde cluster: de Bukehof, de Schittering, de Klinkert, 't Bossche Hart.

Middels de link in onderstaande tabel kunt u kalender raadplegen.
 
Schooljaar 2018-2019
 kalender schooljaar
2018-2019


De schoolkalender 2018-2019 is een grafisch product van Lips Productions.