Taaltip: zeven op de tien hebben/heeft

10-05-2018
In de zin ‘Zeven op de tien deelnemers hebben de enquête ingevuld’ is het meervoud ‘hebben’ juist.
Het onderwerp is ‘zeven op de tien deelnemers’. Daarbinnen is ‘zeven (deelnemers)’ de kern, en dat is een meervoud; daarom is ook de persoonsvorm meervoudig. Een onderwerp met ‘... op de ...’ is alleen enkelvoudig als de kern ‘een’ is: ‘Een op de tien deelnemers heeft de enquête ingevuld.’

Hetzelfde onderscheid geldt als ‘van’ wordt gebruikt in plaats van ‘op’: 
  • Zeven van de tien deelnemers hebben de enquête ingevuld.
  • Een van de tien deelnemers heeft de enquête ingevuld.