CONVENANT DIGITALE ONDERWIJSMIDDELEN EN PRIVACY
- LEERMIDDELEN EN TOETSEN -


Digitale leermiddelen en ondersteunende digitale systemen zijn in het onderwijs niet meer weg te denken. Bij het gebruik daarvan moet de privacy van leerlingen goed geborgd zijn. De PO-Raad en aanbieders van dit type diensten en producten hebben een convenant privacy opgesteld waarin zij samen afspraken maken over hoe zij veilig met leerlinggegevens zullen omgaan. 

In het Convenant is de Wet bescherming persoonsgegevens vertaald naar de onderwijspraktijk. Met dit convenant kunnen scholen en PO-Raad goede afspraken maken met uitgevers als ze bijvoorbeeld nieuw digitaal leermateriaal van een uitgever willen kopen. Dit convenant is opgesteld met hulp van in privacy gespecialiseerde juristen.

Lees
hier het convenant.